Omgaan met leerlingen met problemen

Je bent leerkracht en je wilt weten of je eigen gevoel over je contact met een bepaald kind klopt. Elke leerkracht kent ze wel: de aandachtvrager, de onruststoker, altijd een weerwoord, altijd alles tien keer vragen, druk of heel stil, onzeker, gesloten, niet te bereiken, huilerig. Kortom, een kind in zijn afweer. Misschien soms ook kinderen van wie je helemaal niets begrijpt?

Dat kost een leerkracht vaak veel energie. Soms heb je met kinderen te maken die ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt hebben? Je kunt wel eens vermoeden dat een kind en/of de ouders het moeilijk hebben met de opvoeding of de opvoedingssituatie? Hoe ga je daar nu als leerkracht mee om? Je beseft dan dat kinderen en ouders daar zelf ook problemen mee hebben en er iets aan willen doen.

Ik zou dan ingezet kunnen worden en een hulpmiddel kunnen zijn. Stel dat ouders het kind daarom bij mij aangemeld voor begeleiding, al dan niet na advies. Ik zou dan graag het kind binnen de klas meemaken, ervaren. Dat kan een leerkracht best een onzeker gevoel geven. Zolang we dit bespreekbaar maken en het belang van het kind vooropstellen is er vaak plaats wederzijds vertrouwen en respect.

De belangen van het kind staan centraal. Wat heeft het kind in de schoolsituatie nodig om goed te kunnen functioneren? Daarom is het van groot belang dat ik goed overleg met de school kan hebben.

Leerkrachten en interne begeleiders hebben naast hun onderwijstaak ook de belangrijke rol van problemen signaleren. Díe kinderen herkennen die problemen hebben waar ze zelf niet uitkomen. Die situaties onderkennen en melden. Kortom een signaleringstaak.

Samen met de leerkracht of begeleider kunnen we bespreken of mijn begeleiding voor een kind zinvol zou kunnen zijn.
Ik  kan de school tot steun bij kinderen met problemen. Door de gespecialiseerde opleiding tot kindertherapeut kan ik van de leerkracht en interne begeleider een groot stuk zorg en (in)spanning wegnemen.
Effectief en efficiënt en de leerkracht kan zich weer meer op zijn primaire taken concentreren.

Scholen lijken aan te lopen tegen schijnbaar onoplosbare (gedrags)problematiek van kinderen. Waar komt dit gedrag vandaan? Hoe kunnen we dit veranderbaar maken? Scholen kunnen in zo'n geval een beroep op de therapeut doen om een traject voor zorgleerlingen te ontwikkelen. De therapeut kan de ouders en leerkrachten ondersteunen en adviseren. Als iedereen op één lijn zit is het voor het kind wel zo duidelijk.

Gegevens

Kindertherapeut
Anja Broersen
Watering 24
1747 SG Tuitjenhorn

T. 0226-426374
M. 06-18707233
E. info@praktijk-dezonnestraal.nl