Het doel van begeleiding

Het doel van de begeleiding is om kinderen en jongeren te helpen hun eigen kracht te [her]ontdekken en de eigen hulpbronnen aan te boren. Zo kan het kind gebeurtenissen verwerken en zijn/haar zelfvertrouwen vergroten en het zelf keuzes te maken. Kinderen en jongeren weten heel goed wat ze nodig hebben en (her)kennen de oplossing voor hun klacht, probleem of onhandige gedrag als ze op het juiste spoor gezet worden. Die kennis is op zowel bewust als onbewust niveau aanwezig en kan door middel van diverse oefeningen naar de oppervlakte gehaald worden.
Ik maak daarbij gebruik van diverse methodes zoals spel-, creatieve methode's. Ik werk vanuit de oplossing, niet vanuit het probleem. De oplossingsgerichte methode maakt dat kinderen het proces vaak als prettig ervaren. Ik bied ze alle ruimte, aandacht en erkenning die nodig is om op effectieve wijze om zelf aan de klacht of het ongewenste gedrag te werken.

Zo krijgt het kind op een ontspannen en snelle manier controle over datgene waar het last van heeft. Het kind zal dan in staat zijn om keuzes te maken. De keuze te maken op welke wijze hij/zij met zijn/haar probleem of klacht wil omgaan. Zo leert hij/zij te vertrouwen op zijn eigen kracht, ontwikkelt zijn Ik-sterkte en zelfvertrouwen en gaat autonoom handelen.

Kinderen en jongeren die zich vanuit hun eigen kwaliteiten en talenten verder mogen ontwikkelen zijn sterker, meer weerbaar en beter opgewassen tegen de eisen die de maatschappij aan hen stelt. Binnen het onderwijs kunnen ze zich beter concentreren en zijn ze meer gemotiveerd tot leren.

Kinderen die weten wie ze zelf zijn en weten waar ze goed in zijn, staan in hun eigen kracht en kunnen zich ontwikkelen tot goed geïntegreerde en liefdevolle mensen in onze maatschappij.

Gegevens

Kindertherapeut
Anja Broersen
Watering 24
1747 SG Tuitjenhorn

T. 0226-426374
M. 06-18707233
E. info@praktijk-dezonnestraal.nl